IMG_0644_7

 

Адвокатска кантора ID Law Office е основана през 2005г. в гр. Варна от съдружниците на чиито имена е кръстена кантората. Кантората се състои от четирима адвокати с богат опит, всеки от които е изявен в определена област от правото. С времето и натрупания опит сме изградили умения за работа, които да отговорят на очакванията на нашите клиенти, осъзнавайки нуждата от индивидуален подход, стриктна конфиденциалност и лична отговорност към всеки наш клиент. Кантората предоставя правни услуги както на индивидуални клиенти, така и обръщаме особено внимание на нашите корпоративни клиенти, като се съобразяваме с динамиката на корпоративният бизнес и нуждата от своевременна реакция и съдействие. Предлагаме и абонаментно месечно правно обслужване на физически и юридически лица, което обезпечава тяхната потребност от своевременна правна помощ. Кантората и в частност старшите съдружници и основатели са с дългогодишен опит в работата с чуждестранни клиенти, като сме развили умения за намиране на успешено решение на техните казуси.

IMG_0507_7

Предвид професионалната насоченост на всеки от нас, сме сформирали и поддържаме екип от различни специалисти, които могат да разрешат всеки казус по най-добрия възможен начин. Кантората е провела успешна съдебна защита на редица клиенти. Част от партньорите на нашата кантора са счетоводители и одитор с богат професионален опит, строителни инженери и архитекти, консултанти във връзка с пазара на недвижими имоти, вещи лица и други специалисти. Услугите, които предоставяме на нашите клиенти са достъпни на английски, руски и гръцки език, и се стремим да ползваме всички възможни съвременни средства за комуникация, за да можем да бъдем винаги достъпни и на разположение за нашите клиенти.

IMG_0342_7

 

Адвокат Ивелин Симеонов Господинов е един от двамата основатели и съдружници на ID Law Office.

Той е завършил право във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”  през 2005г. Година по-късно завършва и второто си висше образование специалност философия, което му помага и до ден днешен. По време на държавният си стаж е имал възможността да стажува при съдии в Окръжен Съд Варна от опита на които е изградил добрите си професионални навици.

По време на професионалната си кариера обслужва редица корпоративни клиенти, част от които са известни международни компании. Независимо от това винаги е твърдял, че опита и познанията си ги е натрупал при работата си с индивидуалния клиент. Обича срещите с клиентите си, заради възможността да вникне възможно най-много във всеки конкретен казус, затова и възприема бизнес пътуванията си като част от работата на добрия адвокат.

Интересите му в областта на Вещното право, са в следствие на дългогодишната му практика и опит като правен консултант на водеща в България агенция за недвижими имоти. През последните години непрекъснато разширява експертните си познания чрез участие в различни семинари и конференции в областта на Вещното право и изпълнителното производство. Написал е редица статии във връзка със Закона за обществени поръчки, Закон за управление на етажната съсобственост, Закон за чужденците в Република България, както и статии в областта на трудовото и осигурително право. Работи успешно в областта на облигационното, семейното и наследственото право, като е провел редица успешни съдебни защити.

Адвокат Господинов предоставя правна помощ и сътрудничи и на негови колеги, които имат нужда от консултации. Креативността и аналитичността му го правят добър партньор на чуждестранните му клиенти, които имат нужда от млад, амбициозен и добър адвокат в България.

Владее Английски и Руски.

LinkedIn Профил

 

Адвокат Диляна Стефанова Тодорова е един от двамата основатели и съдружници на ID Law Office. Завършила е право във ВСУ „Черноризец Храбър” през 2005г. По време на последните две години от обучението си работи като стажант в известна Варненска адвокатска кантора, което и дава практическите умения и я подготвя за адвокатската професия още преди да е завършила. Държавният си стаж провежда в Окръжен Съд Варна, по време на който се заражда интересът й към търговското право.

Този интерес се задълбочава и доразвива след основаването на ID Law Office, посредством участия в различни семинари и обучения. Добрите й езикови умения и позволяват да ползва международни нормативни актове, което в последствие и позволява да се доразвие в международното право и външнотърговски сделки. Ръководи екип провел успешно сливане на известна Ирландска и Българска транспортна фирма. Подпомага правното обслужване на редица Български фирми с търговски дейности извън територията на България. Извършва успешно всички процедури по закона за търговският Регистър, включително такива с международен елемент.

Адвокат Диляна Стефанова Тодорова е провела редица процедури по ликвидация, като лично тя е била ликвидатор на много юридически лица. Участва и консултира клиенти в производство по несъстоятелност.

Работи с чуждестранни и Български клиенти в областта на облигационното, семейното и наследственото право, като освен българските правни норми след приемането на България в европейският Съюз прилага и европейските директиви. Осъществява и предоставя процесуално представителство пред съдилища. Преминава обучение за медиатор и е вписана в единния регистър на Медиаторите в България.

Натрупаните от нея знания и опит, я правят аналитичен, креативен адвокат, който може да се справи с предизвикателствата на адвокатската професия, и на който се доверяват както български така и чуждестранни клиенти на кантората.

Владее Английски и Руски.

LinkedIn Профил

 

Ивайло Стоймиров Славов е юрисконсулт в ID Law office.Присъединява се към екипа на кантората през 2013 г., като по настоящем обслужва района на централна Северна България.

Завършил е право през 2006г., във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. След това създава собствен бизнес, който ръководи и продава успешно през 2011г.

Работи и консултира в областта на недвижимите имоти, като клиентите които обслужва са предимно англоговорящи. Участник е в семинари в областта на пазара на недвижими имоти, проведени на територията на Великобритания, Австрия и България.

В момента със засилени интереси в областта на Банковото и Застрахователно право.

Владее Английски и Руски език.

 

Галина Чанкова Дончева е юрисконсулт в ID Law office.Присъединява се към екипа на кантората през 2014г.

Завършила е право през 2007г. във ВСУ „Черноризец Храбър”, като юридическата си правоспособност придобива през 2008г.

Завършва програма в Солунския университет „Аристотел”, по време на която специализира Финансово и Данъчно право. По време на специализацията си в Гърция работи като правен сътрудник в голяма гръцка адвокатска кантова.

След завръщането си в България работи главно с гръцко говорящи клиенти, като предоставя юридически консултации в областта на вещното и облигационното право. Консултира  гръцки строителни и енергийни проекти в България. По настоящем със засилени интереси в областта на международни търговски сделки, патенти и право на интелектуална собственост.

Владее Гръцки и Английски език.

 

Таня Христова Трифонова е главен счетоводител в ID Law office от 2008г. Тя е дипломиран експерт-счетоводител от 1992г. В работата си в кантората е подпомагана от помощник счетоводител, който извършва текущо и оперативно счетоводство.  В богатата си практика има опит в одит на предприятия във връзка с тяхното сливане, вливане, разделяне или прекратяване.

Освен текущите счетоводни дела на кантората обслужва и клиенти на кантората, които се нуждаят от пълно счетоводно обслужване.

Осъществява защита при проверки и ревизии от контролиращите държавни органи.

Подпомага адвокатите на кантората при разработването на клиентски бизнес планове, с цел оптимизиране на разходите на клиента.

Владее Руски и Английски език.
IMG_0395_7