Многоезични извлечения на актове за раждане брак и смърт

Многоезични извлечения на актове за раждане, брак  и смърт

През далечната 1976г. група от държави във Виена подписват Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние. Идеята на тази конвенция е, страните които са я подписали да издават извлечения /дубликати/ на актове за раждане, брак и смърт, освен на езика на издаващата го държава и на езика на държавата, в която документа ще служи. Например в Германия може да се издаде извлечение на акт за раждане на Немски и Френски /ако документа ще се използва във Франция/. Така  тези документи могат да се използват в кръга от държавите подписали конвенцията свободно, без да е необходимо документите да се легализират и превеждат, с което да се улеснят гражданите.

На 17.12.2013г. България става страна членка на конвенцията, с което се задължи да прилага правилата за издаване на многоезични извлечения /дубликати/ на актове за раждане, брак и смърт. Тези документи вече могат да се издават освен на Български и на езика на държава, в която документа ще служи. Освен това страната ни се задължи да признава на територията си такива документи издавани от друга страна членка на Конвенцията.  С решение №528/05.09.2013 на Министерски съвет се утвърдиха формуляри и утвърдени образци на многоезичните извлечения. Тези извлечения имат същата доказателствена сила и имат действие на териториите на останалите страни-членки без да е необходима легализация.

Страни по Конвенцията са: Австрия, Белгия, Босна, България, Хърватия, Естония, Франция, Германия, Италия, Литва, Люксембург, Македония, Молдова, Черна гора, Нидерландия (европейската й територия), Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словения, Испания, Швейцария, Турция.

За повече информация и необходимост от консултация можете да се свържете с нас на https://id-lawoffice.com/contacts-2/