Молба за сезиране на конституционния съд

Молба за сезиране на конституционния съд

Днес 04.10.2016г., нашата кантора сезира Омбудсмана на Република България г-жа Манолова с искане  съгласно правомощията си по чл 150 ал. 3 от Конституцията на Република България да сезира  Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на Чл. 14.ал.4 от Закон за Управление на етажната собственост, съгласно който Едно лице може да представлява най-много трима собственици и/или ползватели.

Мотивите ни накратко са:

Чл. 14.ал.4 от Закон за Управление на етажната собственост, съгласно който Едно лице /включително и адвокат/ може да представлява най-много трима собственици и/или ползватели. Съгласно този текст собственици на имоти в сграда в режим на етажна собственост са ограничени от правото си на адвокатска защита и представителство по време на Общо събрание, защото адвокат може да представлява най-много трима собственика в сградата.

Абсурдно е адвокат да имам право пред съд да представлявам неограничен брой собственици, а пред общото събрание да може не повече от трима. В много сгради собствениците са упълномощавали нашата кантора при покупката на имотите си и сега желаят отново ние да ги представляваме по време на ОС, а това им право  е нарушено с Чл. 14.ал.4 от ЗУЕС.

Считаме, че всяко лице има право на свободен избор кой да го представлява, а този избор с ограничението на Чл. 14.ал.4 от ЗУЕС е невъзможен.

За повече информация и необходимост от представителство по време на Общо Събрание на етажна собственост, както и консултации по ЗУЕС, можете да се свържете с нас на https://id-lawoffice.com/contacts-2/