НАПРАВЕТЕ НЕЗАБАВНО БЪЛГАРСКО ЗАВЕЩАНИЕ

 

ЗАЩИТЕТЕ ВАШИТЕ ИМОТИ И ИМУЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

ЗАЩИТЕТЕ ВАШИТЕ НАСЛЕДНИЦИ И ХОРА КОИТО ОБИЧАТЕ

АКО:

Имате имот, дялове във фирма, банкови сметки или друго имущество в България,

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ:

ЕДИНСТВЕНО Българското законодателство урежда въпросите с наследяването им в случай на вашата смърт.

БЕЗСПОРНО:

НИКОЙ не живее вечно.

ФАКТ:

Според Българското законодателство /което както изяснихме е единстеното което се прилага/, имуществото на територията на България се наследява от законните наследници на починалия или от неговата изрична воля.

ПРОБЛЕМЪТ:

КАК ДА ДОКАЖЕМ КОИ СА ЗАКОННИТЕ ВИ НАСЛЕДНИЦИ. Това се доказва единствено с документ, наричащ се ”удостоверение за наследници”, a чужденците не могат да се снабдят с този документ, защото техните държави не издават такъв документ, а в България този документ се издава единствено на Български граждани.

КАКВО СЕ СЛУЧВА:

Наследниците ви /съпруг, деца, внуци/ не могат да се регистрират като нови собственици, не могат да управляват имуществото, не могат да го продават, даряват, заменят, на практика имуществото остава на името на починалия и наследниците биват лишавани от реалното си право да ви наследят.

РЕШЕНИЕТО НА ПРОБЛЕМА:

БЪЛГАРСКО САМОРЪЧНО ЗАВЕЩАНИЕ, с което използваме възможността предоставена ни от закона наследодателя приживе изрично да изрази волята си какво да се случи с имуществото му.

Защо саморъчно Българско завещание:

  • Защото с него имуществото ви ще бъде защитено;
  • Защото с него ще защитите вашите наследници;
  • Защото с него лично ще определите кой да получи вашето Българско наследство;
  • Защото с него ще спестите огромни проблеми на хората които обичате;
  • Защото Българското саморъчно завещание се прави много лесно;
  • Защото Саморъчното завещание не е скъпо;
  • Защото волята ви остава в тайна;
  • Защото винаги можете да промените волятяа си;
  • Защото чуждестранните завещания, много рядко са валидни за България, защото не отговарят на Българското законодателство;
  • ЗАЩОТО НАШАТА ЦЕЛ Е ДА ПОМОГНЕМ НА ВАС И ХОРАТА КОИТО ОБИЧАТЕ

 

ДОВЕРЕТЕ СА НА ID Law office и защитете имуществото и близките си.

 

Свържете се с нас за допълнителна безплатна консултация относно необходимостта от САМОРЪЧНО ЗАВЕЩАНИЕ.