Подмяна на чужда с българска шофьорска книжка

Подмяна на чужда с българска шофьорска книжка

Българското законодателство позволява подмяната на Свидетелство за Управление на Моторно Превозно Средство /шофьорска книжка/, издадено извън България, и получаването на Българска шофьорска книжка при два режима:

I. ЗА ГРАЖДАНИ ОТ ЕС

Съгласно европейското законодателство Шофьорска книжка, издадена от държава членка на ЕС, се признава навсякъде в Съюза. Българската държава признава правото на гражданите на ЕС да използват в България настоящата си книжка, стига тя да е валидна и да имате право да управлявате МПС от съответната категория.

Ако чуждата книжка бъде изгубена, открадната, повредена или с изтекъл срок, трябва да я подновите или подмените в страната, в която пребивавате обичайно. Може да подмените книжката си и по собствено желание, за да имате национална на територията на държавата, на която обичайно пребивавате. Това се прави е звената „Пътна полиция” по постоянен адрес. Не се изисква преминаване на теоретичен и практически изпит.

При подаване на документите следва да се предостави доказателство за пребиваване /карта за пребиваване на чужденец в Р. България/, както и Декларация, че обичайното пребиваване не е в друга държава-членка на ЕС и че не притежава валидно СУМПС, издадено от държава-членка на ЕС.

II. ЗА ГРАЖДАНИ ИЗВЪН ЕС

Гражданите извън Европейският съюз също могат да подменят своята шофьорска книжка в Р.България и да получат Българска такава, като е необходимо да предоставят Удостоверение от Регионалния инспекторат МОН за завършена степен на образование, разрешение за временно или постоянно пребиваване на територията на Република България, медицинско удостоверение за съответната категория, както и декларация, че нямат книжка от друга страна членка на ЕС.

И в двете гореописани хипотези преди книжката ви да бъде подменена, компетентните органи ще се свържат с органите във вашата предишна страна на пребиваване, за да проверят, дали то не е било ограничено, временно отнето или отнето.

Всеки гражданин може да има само едно свидетелство за управление на МПС от страна от ЕС.

Настоящата статия не представлява правна консултация, а обобщена теоретична разработка на конкретна правна материя. ID Law office не носи отговорност в случай на неправилно разбиране на информацията, съдържаща се в настоящата статия. 

Съдържанието на този уебсайт е собственост на ID Law office и е защитен съгласно Закона за авторското право. ID Law office притежава право на собственост върху всички статии, лога и фирмени имена, показани в този уебсайт, като никаква част от този уебсайт и от информацията в него не може да бъде копирана, разпространявана, дублирана, изтеглена, модифицирана, адаптирана, използвана изцяло или частично в каквато и да е форма без писменото съгласие на ID Law office.

ID Law office си запазва правото да предяви съдебен иск в случай на нарушение на авторските права.

При въпроси и нужда от съдействие може да се свържете с нас на: https://id-lawoffice.com/contacts-2/