Починал Чужденец с Имот в България

ПОЧИНАЛ ЧУЖДЕНЕЦ С ИМОТ В БЪЛГАРИЯ 

Преди няколко месеца с нашата кантора се свързаха две момичета от Великобритания, които ни обясниха, че баща им е починал и доколкото знаят няколко години преди да умре той е закупил апартамент в Слънчев Бряг. Помолиха ни да им кажем какво трябва да направят понеже не знаеха. Заехме се със случая, макар да знаехме, че има възможност разрешаването да се окаже много трудно. Първото нещо което направихме беше да се убедим, че баща им наистина притежава апартамент. След това поискахме от тях смъртния акт на баща им и започнахме подготовката на документите. Направихме си пълномощно, което наследниците завериха във Великобритания и с което започнахме да ги представляваме като техни адвокати.

Съгласно българското законодателство /което е приложимо когато се касае за недвижими имоти на територията на Р. България/, наследяването бива два вида: по закон и по завещание.

  1. Наследяване по закон. Закона за наследството е пределно ясен, че починалия се наследява от неговите законни наследници – деца; съпруга; родители; братя и сестри и т.н. Реда на наследниците и размера на дяловете са точно определени. Когато се касае за Български граждани наследяването по закон е пределно ясен, за наследниците на починалият следва да се издаде удостоверение за наследници от което се виждат кои са неговите наследници, които го наследяват. Удостоверение за наследници се издава и в други страни освен България. НО ИМА ДЪРЖАВИ В КОИТО НЯМА И НЕМОЖЕ ДА СЕ ИЗДАДЕ ПОДОБЕН ДОКУМЕНТ. В някои държави има документ подобен на удостоверение за наследници, но този документ показва кои са наследниците според тяхното законодателство, като често кръга от наследници според чуждото законодателство се различава от наследниците съгласно Българското Законодателство. Например: като наследници се изключват децата, а остава единствено преживелия съпруг, в други държави, освен деца и съпруг се включва и родителите на починалия, като по този начин не може да се изпълни изискването на нашето законодателство починалия да се наследи от наследниците си. Кантората ни се е сблъсквала с много случаи на починал чужденец, наследниците на който не могат да докажат кой го наследява за имуществото му в България. В подобни случай процедурата по наследяване е много сложна, отнема много време и струва скъпо, като понякога дори не може да се приключи успешно /особено ако се касае за пари в Банка/. Ето защо съветваме нашите клиенти да защитят инвестициите си в България и техните наследници посредством изготвяне на Завещание, което бива и втория способ за наследяване в България.
  2. Наследяване по Завещание. Закона за Наследството отново е категоричен, че всяко дееспособно лице има право докато е живо да вземе решение относно това кой да наследи имуществото му след като почине. Това става посредством ЗАВЕЩАНИЕ. Това което е важно да се знае е, че ЗАВЕЩАНИЕТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. То трябва да е изготвено съгласно закона за наследството, според който завещанието може да бъде собственоръчно /написано лично от завещателя/ или може да е Нотариално /изготвено от нотариус в присъствието на двама свидетели/. Завещание изготвено в друга държава, ако не отговаря на Българското законодателство е НЕПРИЛОЖИМО за България. Често такива са завещания изготвени и заверени от чуждестранен адвокат, които не отговарят на изискването нито на саморъчно, нито на нотариално завещание.

За късмет на нашите клиенти баща им беше направил саморъчно завещание в България, с което ги беше посочил за негови наследници. Процедурата по обявяване на завещание е строго регламентирана и след като обявихме завещанието, го вписахме по партидата на апартамента – т.е., че имота има нови собственици и по този начин нашите клиенти изключително бързо, лесно и не толкова скъпо получиха наследството от починалият си баща.

Подобен казус следва да даде пример как чужденци собственици на имущество в България могат да защитят имуществото и наследниците си. Изготвянето на саморъчно завещание е изключително лесно, бързо и не особено скъпо, а наличието му е безценно. Неговата липса, обаче води след себе си изключително неблагоприятни правни последици за бъдещите наследници и техните права! За повече информация относно Саморъчно завещание може да прочетете тук: https://id-lawoffice.com/bulgarian-handwritten-will/

Поради съществената разлика в законодателството на страните от ЕС и извън ЕС, необходимост от Завещание имат гражданите на Великобритания, Ирландия, Русия, Украйна, както и на редица други страни. 

При въпроси и нужда от съдействие може да се свържете с нас на: https://id-lawoffice.com/bulgarian-handwritten-will/