семейно и наследствено право

Семейно и наследствено право: това е област от правото, в която личните емоции на клиентите ни, техните чувства са силно изострени, поради което имат нужда от адвокат на когото да се доверят и който да постигне възможно най-доброто за тях от казуса им.

Семейно и наследствено право Услуги

  • Изготвяне на брачни договори;
  • Разводи, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.);
  • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
  • Консултации и правно съдействие при осиновяване;
  • Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси;
  • Дела за промяна на име;
  • Консултации и изготвяне на завещания. Обявяване на завещания;
  • Делба на имущество – съдебна и извънсъдебна.