Условия за използване на уебсайта

Този уебсайт предлага основна информация по правни и фискални въпроси.
Информацията, предоставена на този уебсайт, е предназначена само за общи информационни цели. Информацията, съдържаща се на нашия уебсайт, не трябва да се счита за правен съвет. Въпреки че Id Law Office полага необходимото внимание при съставянето и поддържането на този уебсайт актуален и използва надеждни източници, ние не носим отговорност за непълна информация.

Id Law Office си запазва правото да не разглежда искания, които не преминават нашите първоначални процедури за надлежна проверка.

Използване на Съдържанието и Информацията

Статиите и съдържанието на уебсайта не представляват правна консултация, а обобщена теоретична разработка на конкретна правна материя. ID Law office не носи отговорност в случай на неправилно разбиране на информацията, съдържаща се в публикациите.

Съдържанието на този уебсайт е собственост на ID Law office и е защитен съгласно Закона за авторското право. ID Law office притежава право на собственост върху всички статии, лога и фирмени имена, показани в този уебсайт, като никаква част от този уебсайт и от информацията в него не може да бъде копирана, разпространявана, дублирана, изтеглена, модифицирана, адаптирана, използвана изцяло или частично в каквато и да е форма без писменото съгласие на ID Law office.

ID Law office си запазва правото да предяви съдебен иск в случай на нарушение на авторските права.