сфери на дейност в адвокатската ни практика

Въпреки че правната материя е толкова обширна, че някои адвокати да я описват като необятна, ние, от ID Law Office, се стремим да обхванем основните отрасли на правото, като ги разделяме в различни сфери на дейност. Осъзнавайки нуждата на нашите клиенти да се доверят на специалисти в определена сфера от правото, ние насочихме нашето развитие точно към това – дасе специализираме в конкретни отрасли на правото и бъдем много добри в това, което предлагаме. Тази наша цел се превърна и в един от основните ни принципи, а именно – да предоставяме единствено услуги, които са на възможно най-високо професионално ниво. В същото време подкрепяме и стимулираме желанието на всеки адвокат от екипа ни да се усъвършенства и развива в нови за кантората сфери на дейност. Ето затова кантората има специално създаден фонд, подпомагащ непрекъснатото повишаванена професионална квалификация чрез посещаване на курсове, семинари и обучения по актуални теми от правото. Стремейки се непрекъснато да следим синхронизацията на нашето законодателство с европейските норми и директиви, разбираме и отговорността да бъдем едни от първите, които предлагат услуги, подчинени на прилагането на тези европейски практики и директиви. Предизвикателството да успееш да разрешиш правен казус с международен елемент ни превръща в доверен партньор на нашите европейски клиенти.

Сферите на дейност на кантората са: 

Tърговско право: Част от нашата дейност тук са сделките по Търговския закон, регистрации, промени и ликвидации на търговски дружества, представителство пред Агенцията по вписванията – Търговски регистър, като за повече информация /виж Търговско право/.

Вещно и Облигационно право: Изготвянето на договори, покани и правни документи от различен тип са част от нашите услуги в тази област. Предоставянето на пакет от услуги при покупката или продажбата на недвижим имот осигурява комфорта и спокойствието на клиентите ни, че са в ръцете на професионалист, на когото могат да се доверят. Процесуалният ни опит и успешно приключени дела са причината клиентите ни да ни се обръщат към нас при нужда от процесуално представителство. За повече информация за нашите услуги в тази сфера /виж Вещно и Облигационно право/.

Трудово право: Консултации и правни становища във връзка със сключване и прекратяване на трудови договори. Процесуално представителството по трудовоправни спорове и правоотношения съгласно Кодекса на Труда, приложимите подзаконови нормативни актове и европейски директиви. За повече информация за нашите услуги в тази сфера /виж Трудово право/.

Семейно и Наследствено право: Смятаме, че наравно с Търговското право именно Семейното и Наследственото право са тези сфери от правото, в които меджународният елемент е най-широко засегнат. Практиката ни с международното наследяване и уреждане на имуществени отношения, ни дава възможността да се заемаме и да разрешаваме казуси, които са непосилни за част от конкурентите ни. Кантората прилага успешно и европейските директиви за развод между граждани с различна националност. За повече информация за нашите услуги в тази сфера /виж Семейно и Наследствено право/.

Данъчно, Финансово, Банково и Административно право: Кантората консултира успешно клиенти, които имат нужда от адвокат с дългогодишен опит в тези сфери на правото. Сътрудничеството между адвокати и счетоводители безспорно води до създаване на екип, в който съчетаването на счетоводните и правните познания са предпоставка за успешното разрешаване на всеки казус и предоставяне на компетентна консултация. Екипът ни от специалисти в съответните области на правото осъществява и предлага представителство на физически и юридически лица пред различни институции. За повече информация за нашите услуги в тази сфера /виж Данъчно, Финансово, Банково и Административно право/.

Счетоводство: Първоначално, поради нашата собствена нужда, за счетоводното обслужване на самата кантора наехме счетоводител, който да води текущото счетоводство на кантората. С течение на времето, осъзнавайки нуждата на много наши клиенти от едно комплексно счетоводно-правно обслужване, създадохме и счетоводен отдел, който да предоставя счетоводни услуги и на нашите клиенти. Целта ни е консултациите, които предоставяме, да са професионални не само от правна гледна точка, но и от счетоводна. Нашите клиенти не се намират в хипотеза, в която от правна гледна точка казуса им да е разрешен, без да е съобразен със счетоводна /данъчна/ консултация. За повече информация за нашите услуги в тази сфера /виж Счетоводство/

Специализирани Услуги: Заради това, че кантората ни се намира в град Варна, град, в който пребивават много чужденци, кантората постепенно започна да се посещава от чуждестранни клиенти, имащи нужда от консултации и представителство по въпроси, свързани с получаване на право на пребиваване в България, придобиване на Българско гражданство и други въпроси в тази сфера. Затова и кантората разполага с Руско и Англо говорящи адвокати, за да можем да бъдем достъпни за чуждестранните ни клиенти. ID Law Office предоставя и други специализирани услуги, за които можете да видите повече в /Специализирани Услуги/.