счетоводство

Счетоводство: Ние предлагаме цялостно счетоводно обслужване на физически лица, фирми от малкия и среден бизнес. В екипа ни има счетоводители, които предлагат висoкокачествени, професионални счетоводни услуги на достъпен език за Английско и Руско говорящите ни клиенти. Собственици на голяма част от фирмите които обслужваме са чуждестранни граждани, поради което нашите счетоводители комуникират с клиентите ни на Английски и Руски език

Счетоводство Услуги

Извършване на годишно данъчно обслужване, представителство пред данъчни органи, изготвяне на годишни данъчни декларации и финансови отчети, консултации във връзка с данъчни и финансови закони, имащи пряко отношение към сферата на дейност на нашите клиенти, изготвяне на данъчна и финансова политика, свързана пряко с прилагането на Българското и Европейското законодателство и свързаните директиви.