търговско право

Tърговско право: Част от дейността на ID Law Office включва услуги в областта на Търговското право, като стремежът ни е да обхванем  възможно най-голям обем от услуги в тази област.

Търговско Право Услуги

  • Регистрация, промени и преобразуване на търговци и търговски дружества;
  • Ликвидация на търговски дружества;
  • Регистрация на клонове и търговски представителства на чужди компании;
  • Сделки с търговски предприятия;
  • Представителство пред Агенцията по вписванията – Търговски регистър във връзка с всички процедури, включително публикуване на ГФО;
  • Изготвяне и консултации на договори по Търговския Закон;
  • Изготвяне на тръжна документация;
  • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества.